Fridrich, Jacob Andreas
NameFridrich, Jacob Andreas
Andere Namen Jacob Andreas Fridrich der Jüngere ; Jacob A. Fridrich ; Jaques André Frédéric ; J. A. Fridrich ; Jakob Andreas Friedrich ; Iacob Andreas Friederich ; Iacob Andreas Friedrich ; Jakob A. Friedrich ; Iacob Andreas Fridrich ; I. A. Fridrich ; I. A. Friderich ; J. A. Friderich ; J. A. Frederic ; Jacques André Frédéric ; Jakob Andreas Fridrich ; Jacob Andreas Friderich ; Jakob Andreas Friderich ; Jacob Andreas Friedrich ; Jacob Andreas Friederich ; Jakob Andreas Friederich
VerweisformenFridrich, Jacob Andreas, der Jüngere; Fridrich, Jacob A.; Frédéric, Jaques André; Fridrich, J. A.; Friedrich, Jakob Andreas; Friederich, Iacob Andreas; Friedrich, Iacob Andreas; Friedrich, Jakob A.; Fridrich, Iacob Andreas; Fridrich, I. A.; Friderich, I. A.; Friderich, J. A.; Frederic, J. A.; Frédéric, Jacques André; Fridrich, Jakob Andreas; Friderich, Jacob Andreas; Friderich, Jakob Andreas; Friedrich, Jacob Andreas; Friederich, Jacob Andreas; Friederich, Jakob Andreas
Geschlechtmännlich
Lebensdatengeb. 1714, gest. 1779
LandDeutschland
Weitere OrteWirkungsort: http://d-nb.info/gnd/4058282-6
Wirkungsort: http://d-nb.info/gnd/4042742-0
Biografiewürtt. Hofkupferstecher; Dt. Kupferstecher
Deutscher Kupferstecher, württembergischer Hofkupferstecher, Sohn von Jacob Andreas Fridrich (1683-1751)
GND-DatenFridrich, Jacob Andreas  
Dokumente