Brieven Over Eene Reis Naar Oldenburg, Bremen, Hannover En Osnabruck, Met Opmerkingen Bijzonder Ten Aanzien Van Het Lager Onderwijs / Door B. Brugsma, Onderwijzer Te Groningen. Groningen : Zuidema, 1836