Workum : een Stad in Friesland in Westergoo 1/4 uurs van de Zee; een groot uur (n. o) van Hindelopen en 2 1/4 ure (z. w) van Bolswert / Chez Pierre vander Aa. Amstelod. ; Leide : A. Allard exc., [um 1729?]
Inhalt