Ostfriesische Tageszeitung : Verkündigungsblatt der NSDAP : Amtsblatt aller Behörden Ostfrieslands. Aurich : NS.-Gauverl. Weser-Ems, Jahrgang 1942, Folge 131 (8. Juni 1942)-1943, Folge 203 (31. August 1943), [1942-1943]
 

Ostfriesische Tageszeitung. 1942-1943