Adler, Johann Jakob
NameAdler, Johann Jakob
Andere Namen Johann Jacob Adler ; Jo. Jacobus Adlerus ; Jo. Jac. Adlerus ; Joh. Jac. Adlerus ; Joannes Jacobus Adlerus ; Ioannes Iacobus Adlerus ; Johannes Jacobus Adlerus ; Johannes Jacobus Adlerus
VerweisformenAdler, Johann Jacob; Adlerus, Jo. Jacobus; Adlerus, Jo. Jac.; Adlerus, Joh. Jac.; Adlerus, Joannes Jacobus; Adlerus, Ioannes Iacobus; Adlerus, Johannes Jacobus; Adlerus, Johannes Jacobus
Geschlechtmännlich
LandDeutschland
Weitere OrteWirkungsort: http://d-nb.info/gnd/4050610-1
GND-DatenAdler, Johann Jakob  
Dokumente