Schouten, Salomon
NameSchouten, Salomon
StaatNiederlande
Biografische InformationenAb 1744 zusammen mit seinem Sohn Petrus Schouten
Adressen: De St. Lucien-steeg, 1719-1732. - Kalverstraat, by de St. Lucie-steeg = tusschen de Gaper- en Duifjes-steeg (de) = het twede huis van de St. Lucie-steeg, 1733-1750
Wirkungsdaten1719-1750
GND-DatenSchouten, Salomon  
Dokumente